1 KO

1 KO - Juf Angela

 

 

 

 

Even voorstellen! Mijn naam is Jules, ik zit in het instapklasje van de beverburcht.
In dit klasje heeft juf Angela heel veel tijd voor mij en mijn vriendjes.

Samen gaan we op ontdekkingstocht, spelend in de hoekjes of experimenterend met materiaal ontdekken we hoe fijn het is om voor het eerst naar school te gaan... en als het even wat moeilijker gaat dan kan een goede knuffel onze kleine verdrietjes verzachten!

Ik vind het er alvast... reuzenfijn !!!!

Jules

 

 

 Voor het eerst naar school

Het grote moment is aangebroken. Uw kapoen is 2,5 jaar en mag naar school.
Juf Angela zal uw kleuter verwelkomen.
Kom zoveel mogelijk naar de kijkdagen, dit geeft u en uw kleuter een geruster gevoel.
Als erop de instapdag traantjes vloeien is dit niet meer dan normaal. Maak het afscheid kort, blijven staan maakt het afscheid nemen alleen maar erger!
De eerste dagen en weken zijn best zwaar. het is tenslotte een hele stap en aanpassing voor uw kleuter.

 

 

Enkele tips en afspraken voor een vlot verloop

 • Laat uw kleuter regelmatig naar school komen.
 • Laat uw kleuter rusten in de namiddag indien nodig.
 • Verwittig de school als uw kleuter ziek is of ... niet aanwezig kan zijn op school
 • Geef een boekentas met naam erop of erin met een boterham of fruit (geschild in een doosje) of droge koek ... mee, maar zeker geen snoepjes.
 • Geef een drinkbeker mee en geen drankbrikjes (milieu).
 • Zorg ervoor dat overal een naam op staat, ook jassen, mutsen, .... Zo kunnen verloren voorwerpen weer terecht komen.
 • Op woensdag is het knabbeldag, we verwachten dat iedereen een stukje fruit (geschild in een doosje), groeten mee naar school brengt. Zeker geen koeken die dag. 

  

Verjaardagskoffer

De verjaardagen vieren we met een verjaardagskoffer. Deze koffer gaat een paar dagen VOOR de verjaardag van de kleuter mee naar huis. We willen allerlei lievelingsspulletjes erin, bv. knuffels, muziek, foto's, briefje met daarop lievelingseten, kleur, .... De bedoeling is dat uw kindje die dag extra in de verf wordt gezet. Sommige kleuters vertellen als een waterval, andere (stillere kleuters) kan ik dan ondersteunen aan de hand van vraagjes of het materiaal.

Er worden geen geschenkjes meegebracht om uit te delen, wel cake of wafels voor iedereen.

 

 

Het dagverloop

Wat doet uw peuter-kleuter in het kleuterklasje?

 • We starten de dag in onze kring. Hier worden de aanwezigheden, met een muziekinstrument naar keuze, genoteerd. We bespreken de weerkalender en het verloop van de dag aan de hand van Jules. We hebben ook een kort godsdienstmoment, we zingen, dansen, ....
 • Dan vlinderen de kleuters naar alle hoekjes van de klas zoals de bewegingshoek, de poppenhoek, de blokkenmat, de auto's, de puzzeltafel, de dierentafel, de zandbak, de fietsen, de leeshoek, ....
  Een groep kleuters begeleid de juf met knutselen, spelletjes, een belevingsactiviteit, ....
 • Tussendoor zijn er wc-momentjes, wordt er gedronken en kunnen de kleuters buiten spelen.
 • Twee maal per week krijgen de kleuters turnles van de turnjuf (juf Debby).
 • Ook kunnen er nog exploratietochten plaats vinden waar we soms wel hulp van mama's, papa's, oma's en opa's kunnen gebruiken.
 • De dag wordt afgesloten met een verhaal.

 

 

Hoe werk ik in de klas?

Al deze activiteiten doen we met een doel. In het kleuteronderwijs werken we met ontwikkelingsaspecten:

 • Positieve ingesteldheid: zich goed voelen, plzeier beleven ...
 • Emotionele ontwikkeling: gevoelens bij zichzelf en bij anderen herkennen ...
 • Sociale ontwikkeling: samenwerken ... 
 • Morele ontwikkeling: regels en afspraken naleven en waarderen...
 • Godsdienstige ontwikkeling: stilstaan bij levenservaringen...
 • Muzische ontwikkeling: met materialen en beelden, met geluiden en muziek ...
 • Motorische ontwikkeling: grote en kleine motoriek oefenen ...
 • Zintuiglijke ontwikkeling: intens kijken, luisteren, voelen, ruiken en smaken
 • Denkontwikkeling: inzichten verwerven over tijd, ruimte ...
 • Taalontwikkeling: luisteren en spreken verfijnen ...
 • Ontwikkeling van de zelfsturing: kiezen, zelfredzaamheid ...

We werken in onze school met het kindvolgsysteem. Drie maal per jaar wordt uw kleuter gescreend op welbevinden, betrokkenheid en competenties.

 

 

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, mag je altijd contact met me opnemen!

Juf Angela en Jules

Bedankt voor je bezoekje, tot de volgende keer!