1 KW

1 KW - Juf Veerle en juf Carla

 

 ‘Met twee weet je meer.’

 

          'Er zit een gat in mijn klas.’

 

                  

 

Carla: “Ik voel me met juf Veerle verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze kleuters.”

Veerle: “Ik vind het belangrijk dat kleuters kunnen leren van elkaar.”

Carla: “Samen kunnen we de kleuters meer en gerichter begeleiden.”

Veerle: “Onze kleuters kunnen altijd bij iemand terecht.”

Carla: “Onze talenten vullen mekaar aan waardoor we een aangepast aanbod kunnen doen.”

 

Wij (juf Carla en juf Veerle) vormen na de kerstvakantie samen één klas. In twee lokalen werken als gelijkwaardige partners.
We noemen dit ‘teamteaching’.
 
Wat is teamteaching voor ons:
 
Wij willen samen op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van kleuters in  twee aanpalende ruimtes om hen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.
 
Het biedt voor ons de mogelijkheid om te werken vanuit een talentgerichte benadering: Wij hebben elk onze eigen talenten en kunnen deze via teamteaching maximaal inzetten in de klas.
‘Samen voor de klas staan’ maakt het daarnaast ook mogelijk om op een flexibelere manier werkvormen te introduceren. 
 
Teamteaching biedt voordelen voor kleuters en voor juffen:
 
  • Teamteaching maakt het mogelijk om een krachtige leeromgeving te creëren waarin meer rekening gehouden kan worden met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elk kind.
  • Het verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid van de kleuters. Met twee juffen voor de klas blijken kleuters zich beter in hun vel te voelen.  Elke juf heeft immers een eigen stijl en persoonlijkheid. Kleuters kunnen op deze manier terecht bij de juf die ze zelf verkiezen. 
  • De aanwezigheid van twee juffen in de klas biedt namelijk alle kansen tot gerichte observatie en gepaste differentiatie. Zowel kinderen met een taalachterstand of andere specifieke onderwijsbehoeften (het M-decreet) als kinderen met een onderwijsvoorsprong kunnen op deze manier gerichter benaderd worden. 
  • Door samen aandacht te schenken aan individuele kleuters kunnen we onze observaties van bepaalde kleuters naast elkaar leggen om een handelingsgerichte aanpak bij zorgvragen te ondersteunen en het eigen handelen ook onder de loep te nemen.
  • Onze materialen zijn samengebracht, waardoor onze hoeken rijk en uitgebreid zijn met materialen.  Kleuters leren gericht kiezen naar hun eigen noden in de 2 klasruimtes.  Bv: Bij juf Carla is de poppenhoek, bij juf Veerle is de blokkenhoek… ik kies zelf waar ik wil spelen/leren… waar gaat mijn interesse naar uit, wat heb ik nu nodig in mijn ontwikkeling…
  • Samen werken we het thema/aanbod (de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie) uit waardoor er rijkere en meer gevarieerde lessen aangeboden kunnen worden. Wat hun welbevinden en betrokkenheid ten goede komt, waardoor ze meestal ook een hogere leerwinst behalen. 
  • Als de ene collega de klas even moet verlaten, is er altijd nog de andere om een oogje in het zeil te houden. 
  • Alles loopt constant door zonder dat je je activiteit moet stopzetten (bv: er is iemand ziek geworden, er zit een vriendje op het toilet..). ... Je kan meer doen. Voor de kinderen is dit ook een meerwaarde. Je bent met twee en ziet elk andere dingen. Diegene die de activiteit niet geeft, die observeert dan de kleuters. Wat kan de kleuter al, wat is nog moeilijk…      
  • De ene juf start de gezamenlijke activiteit in de kring terwijl de andere verder opruimt. Als die ook klaar is komt die erbij en doen we samen verder."
  • Bij klassikale activiteiten is het eveneens een meerwaarde om met zijn tweeën te zijn, zoals bijvoorbeeld het gebruik van meerdere stemmen en poppen bij het poppenspel…
  • Bij overgangsmomenten (bv. jassen aandoen)  Dan kan de ene juf de jassen aandoen en de andere juf zingt ondertussen liedjes met de kindjes die al klaar zijn.  Zo wordt het wachten leuk! 
  • We willen door samen te werken laten zien aan de kleuters dat samenwerken heel belangrijk is.  Je kan leren van elkaar!