2 KO

2 KO - Juf Sara

 

 

 

    

Even voorstellen:

 

     Ik ben Sara.
     Juf van de laatste kleuterklas op de Ophoverbaan (3KO)
          Ons klasje:
Dit schooljaar hebben we: 20 kleuters in de klas.
          blog sara.jpg

  • 8 jongere kleuters : 4-jarigen: Vincent, Sophie, Nicolas, Lena, Nikita, Liv, Lander, Lauke
  • 9 oudste kleuters: 5-jarigen: Olivia, Bo, Juul, Alen, Stella, Eliza-Bo, Matteo, Bram, Margot

          Onze klaspop: Pompom!!!
          

 

·         Onze klaspop is “POMPOM” ! Deze pop sluit aan bij “schatkist”. Dit is een taalbundel (bronnenboek) waar wij regelmatig mee werken om taal en alles wat daarbij hoort te stimuleren bij onze kleuters. Elke activiteit uit dit boek begint met Pompom.

 

 
          Kleuter van de dag:
          
 

·         We kiezen deze kleuter in volgorde van de tekeningen aan de muur. Aan de hand van een wasknijper zien ze wie aan de beurt is.

 

 

·         Voor de kleuter van de dag is het een heel speciale dag!

 

 

·         Dit kindje mag in de kring op het speciale “kleuter van de dag stoeltje” zitten. Hij/zij mag:

 

 

·        ’s Morgens helpen met de kalenders (welke dag is het vandaag, welk weer wordt het vandaag,…).

 

 

·         Na het godsdienstmoment het kaarsje uitblazen.

 

 

·         De hele dag als eerste in de rij staan!!

 

 

·         Als eerste een activiteit kiezen op het keuzebord.

 

 

·         ’s Avonds een verhaaltje helpen kiezen om in de kring te vertellen.

 

·         Kortom: een drukke dag waar elke kleuter erg naar uitkijkt!!!
 
          Verjaardag vieren:
             
 

·         Jullie kleuter mag de dag voor zijn feestje het MAya-De-Bij- verjaardagskoffer mee naar huis nemen. In deze koffer mogen jullie spulletjes van thuis meegeven: dingen waar ze mee spelen of slapen,…, foto’s die ze graag laten kijken, jullie mogen eventueel iets over jullie kleuter schrijven: vb: wat eten ze wel/niet graag, waar spelen ze wel/niet graag mee, iets over broertjes, zusjes, typische dingetjes die jullie kleuter juist zo uniek maken … .

 

 

·         Wanneer ze ’s morgens in de kring komen zitten bespreken we de inhoud van hun koffer. Ze mogen zelf vertellen wat ze allemaal hebben meegebracht en mogen alles laten zien aan iedereen. Natuurlijk maken we de anderen eerst écht nieuwsgierig. Ze mogen helpen raden wat er in zit.

 

 

·         Wanneer de andere kleuters gaan spelen mag de jarige samen met mij een kroon maken. Zij/hij mag de kleuren van de kroon en de glitter kiezen, wat er op mag staan en hoe we de kroon verder versieren.

 

 

·         Jullie kleuter mag iets mee brengen om samen op te eten. Een cake, wafels,…. . De jarige mag dit voor de speeltijd uitdelen. Samen eten we alles gezellig op.

 

 

·         We delen geen cadeautjes of snoepjes aan de kleuters uit. Jullie hoeven ook niets voor de juf mee te brengen. Zij is al blij om samen met de klas te kunnen smullen.

 

·         Natuurlijk feesten en zingen we verjaardagsliedjes in ALLE talen: Nederlands, Engels, Frans, Chinees, “Zweuds”,…(en zo verzinnen we nog meer talen)! Vooral grappig dus!
 
 Regels en afspraken:
 
     

 

 

·         We vragen geen spulletjes van thuis mee te geven naar school om aan de andere kleuters te laten zien. (tenzij de juf hier echt naar vraagt). Vriendenboeken worden op eigen verantwoordelijkheid mee gegeven. Uit ervaring weet ik dat er regelmatig verloren gaan (wie had welk boek voor het laatst mee gekregen??)
 

·         Voormiddag mag jullie kleuter enkel een stuk fruit of groente meebrengen. Uitsluitend kleuters die hier allergisch voor zijn mogen een boterham met “gezond” beleg meebrengen. Alleen water in de drinkbeker mee geven: dit is gezond, het beste voor de dorst en plakt niet in de boekentas wanneer een drinkbeker lekt.

 

 

·         Er wordt nooit gesnoept in de school!!!

 

 

·         In de derde kleuterklas verwachten we van jullie kleuters  dat ze stil kunnen zitten in de kring en naar elkaar leren luisteren. Dit kringmoment duurt echt niet lang. Leren luisteren naar wat andere vertellen is een goede vorm van beleefdheid en is tevens een goede voorbereiding voor het eerste studiejaar.

 

 
          Werking in de klas:
1.      Onthaal:
 
 

 

 

 
 

·        Wanneer de kleuters in de klas komen, gaan we samen in de kring zitten. We zingen

 

 

     goedemorgen, welke dag het vandaag is en welk weer het is. De kleuter van de dag mag hier op antwoorden.

 

 

·        Hierna steken we een kaarsje aan tijdens het godsdienst moment. Tijdens dit moment

 

 

     vertellen we een bijbelverhaal, staan we stil bij meerdere waarden zoals lief zijn, beleefd

 

 

     zijn, geen ruzie maken, blij zijn bij een geboorte, verdriet hebben om het verlies van

 

 

     iemand, wie kunnen we vandaag ergens mee helpen,…. . Natuurlijk hebben we ook nog

 

 

     een vastenproject, vredesproject, enzovoort.

 

 

·        Hierna stellen we de keuzemogelijkheden van de dag voor: waar kunnen ze overal

 

     spelen, waar gaat de juf mee spelen of werken,…
 
 

2.      Keuzeactiviteiten:

 

 
 

·         Jullie kleuter mag vrij kiezen waar zij/hij gaat spelen.

 

 

·         Ik let er wel op dat ze regelmatig voor een andere hoek kiezen. Een hele dag spelletjes op de computer spelen zal dus niet lukken!

 

 

·         Ook let ik erop dat alle kleuters regelmatig bij mij komen werken. Zo kan ik hun beter observeren en weet ik welke kleuter het soms nog moeilijk heeft met sommige opdrachten.

 

 

·         Zo lijkt het voor jullie kleuters dat ze altijd vrij mogen kiezen, maar dit wordt toch regelmatig door mij bijgestuurd!!!

 

 

·         Later wordt er ook “contractwerk” ingevoerd. Wanneer ik hier mee begin, hangt van de klas af. Soms start ik hier al in september mee, soms later.

 

 
 
3.     Contractwerk:
 
  

 

 

 
 

·         Bij elk thema krijgen de kleuters een contractwerk aangeboden. Op deze bladzijden staan alle mogelijke activiteiten die de kleuters al dan niet tijdens dit thema moeten afwerken. Na elke activiteit wordt samen met de juf besproken hoe ze deze activitiet ervaren hebben: fijn, niet fijn, gemakkelijk, moeilijk,.. Ik controleer elke dag welke opdrachten al zijn uitgevoerd en welke er nog gedaan moeten worden. Wanneer ze alle opdrachten af hebben mogen ze een sticker op hun blad kleven en mag het blad mee naar huis!

 

 

·         Tijdens het keuzemoment kan ik elke kleuter eraan helpen herinneren welke opdrachten nog niet af zijn. Zij bepalen samen met mij wanneer dit wel gaat gebeuren.

 

 

·         De aard van de opdrachten kan variëren. In het begin kunnen dit veel speelopdrachten zijn. Op deze manier kunnen de meisjes ook eens op de blokkenmat spelen en de jongens in de poppenhoek. Later worden de opdrachten steeds moeilijker. Taal- en rekenspelletjes horen hier dus ook bij! Zo leren ze hun werk plannen en zelfstandig werken.

 

 
 
4.     Eetmomenten:
 
  
 

·         Om 09.50 uur gaan de kleuters eerst naar het toilet. Dan wassen ze hun handen en mogen ze iets te eten nemen uit de boekentas. Na het eten kunnen ze water drinken en hun jas aan doen. In de voormiddag wordt er altijd fruit of een boterham met gezond beleg gegeten. 

 

 

·         De speeltijd begint op 10.10 uur en eindigt om 10.25 uur.

 

 

·         Om 11.55 uur gaan de kleuters (die tussen de middag in de school blijven eten) weer naar het toilet, wassen ze hun handen en gaan naar de eetzaal. Daar worden ze tussen de middag geholpen door “moeke” en haar assistentes!

 

·         Bij moeke kunnen ze hun boterhammen eten, eventueel een flesje drinken. Hierna gaan ze samen buiten spelen. Vanaf 13.05 uur tot 13.15 uur wordt moeke door een juf vervangen. Dan gaan we terug naar onze klas.
 

·         Om 09.50 uur is er weer speeltijd. Namiddag eten we een koek na de speeltijd.

 

 

·         De speeltijd begint ’s middags om 14.05 en duurt tot 14.20 uur. Bij goed weer mogen ze al eens iets langer buiten blijven. Gezonde buitenlucht doet goed na een lange winter!

 

 
 
 

5.      Einde van de dag:

 

 
 
 
 

·        Voor de laatste speeltijd ruimen we de klas helemaal op.

 

 

·        Na de laatste speeltijd gaan we allemaal in de kring zitten. De kleuters vertellen over wat

 

 

     er die dag allemaal gebeurd is. Eventuele conflicten worden opgelost. Kleuters die

 

 

     vandaag iets speciaal gedaan hebben, zetten we in de bloemetjes,… .

 

 

·        Hierna wordt de dag afgesloten met een verhaal, kringspelletje,… .

 

·        Op vrijdag kijken we ‘s namiddags regelmatig naar een DVD.
 
          Wat is er zo speciaal aan de laatste kleuterklas?
                
 

·         Dit is het laatste jaar dat jullie kan “spelen” in de klas! Toch is dit spelen niet meer “zomaar spelen”. Achter elk spel of opdracht schuilt er een doel dat ik met jullie kleuter wil bereiken. Denkt jullie kleuter dat dit enkel spelen is, zoveel te beter. Zelfs tijdens dit “spel” leren ze heel veel bij!

 

 

·         Deze activiteiten worden “op maat” aangeboden. Elke kleuter ontwikkelt zich op zijn eigen tempo. Door ons aanbod te differentiëren kan elke kleuter zich op zijn eigen, unieke manier ontwikkelen.

 

 

·         Door middel van contractwerk kunnen we het aanbod gemakkelijk van kleuter tot kleuter aanpassen!

 

 
 

·          Telspelletjes: De hoeveelste is het vandaag? Waar zie je dat cijfer staan? Welk cijfer komt hiervoor, hierna? Hoeveel kleuters zitten er vandaag in onze klas?

 

 
 

·         Taalspelletjes: Ik spel de naam van een kleuter of van een woord en zij vertellen wat ik gezegd heb, lettergrepen klappen,…

 

 
 

·         Concentratiespelletjes: Kleuters leren zich dit schooljaar steeds langer concentreren. Volgend schooljaar staat de juf vooraan in de klas en geeft hun een opdracht om zelfstandig uit te voeren!

 

 
 

·         Dit zijn allemaal voorbereidende oefeningen op het eerste studiejaar.

 

 
 
 

     Hier volgt een beknopt overzicht:

 

 

 

 

 

1.     1ste trimester: experimenterend, spelend leren, eenvoudig contractwerk

 

 

2.     2de trimester: experimenterend, spelend leren, uitgebreider contractwerk, werkblaadjes (magjes, geen moetjes)

 

 

3.     3de trimester: experimenterend, spelend leren, uitgebreid contractwerk, werkblaadjes (moetjes en magjes)

 

 

 

 

 

     Wat verstaan we onder:

 

 

1.      Voorbereidend lezen:       Woordstukjes klappen

 

 

                                             Opdrachtjes met beginletter,…

 

 

                                             Rijmen

 

 

                                             Woordkaarten

 

 

                                             Naam zelf schrijven (drukletters)

 

 

                                             Kleine verschillen zoeken

 

 

                                             ………

 

 
 

2.      Voorbereidend rekenen:   Tellen, inhoud van getallen

 

 

                                              Ruimtelijke begrippen

 

 

                                              1 – 1 relatie

 

 

                                              Getalbeelden koppelen aan cijferbeeld

 

 

                                              ……….

 

 
 

3.      Voorbereidend schrijven:   Knutselen, knippen,…..

 

 

                                               Lichtbak

 

 

                                               Schrijfdans

 

 

                                               Fijn motorische activiteiten

 

 

                                               ………

 

 
          Hoe weten we wanneer jullie kleuter klaar is voor het eerste studiejaar!
        
 

·         Tijdens het schooljaar observeren en evalueren we jullie kleuter continu. Dit houden we bij aan de hand van een kindvolgsysteem. Wanneer zich een probleem stelt brengen we jullie onmiddellijk op de hoogte. Samen bespreken we dan een stappenplan om dit probleem op te lossen.

 

 

·         Jan, febr.: toetertest (goede resultaten melden we mondeling, bij eventuele problemen regelen we een oudercontact)

 

 

·         Mei: begrippentest

 

 

·         Juni: individueel oudercontact. Dan worden ook deze testen besproken.

 

 
 

       Hartelijk bedankt voor jullie interesse.

 

 
 

       Vriendelijke groeten,

 

 
      Juf. Sara