3 KW

3 KW - Juf Jeanne

 

 

 

Welkom
Goedemorgen vriendjes en goedemorgen juf, 
heb je goed geslapen en ben je uitgerust?
 
Goedemiddag vriendjes en goedemiddag juf,
heb je goed gegeten, we zijn alweer terug.
 
Dag lieve vriendjes, wat ging de dag toch vlug.
Tot morgen juffrouw, dan kom ik weer terug.

 

 

 

 

 

Hoe brengen de kleuters hun dag door in de klas?
·         Onthaal : de kleuter van de dag wordt aangeduid, de aanwezigheden worden opgenomen, de daglijn wordt opgehangen, we bespreken de dagen van de week en het weer, de kls. mogen iets vertellen, godsdienstmoment, de juf legt de nieuwigheden van de dag uit en de kls. gaan kiezen.
·         Hoekenwerking : de kleuters mogen vrij spelen in de poppenhoek, computerhoek, blokkenhoek, automat, speelhuis, boekenhoek, spelletjeshoek, puzzeltafel, zandbak, bewegingshoek, boerderij, schilderhoek, knutselhoek, ontdektafel, theaterhoek, winkel, tafel voor fijne motoriek en klein constructiemateriaal, thematafel, luisterhoek, …
De hoeken zijn zo ingericht dat de kleuters bij hun spel ook tot ontwikkelingen komen. De juf speelt ook elke week mee in de hoeken om de betrokkenheid en de ontwikkeling te verhogen.
Het aanbod in de hoeken wisselt per thema.
·         Geleide activiteit : de juf doet met een groepje kleuters een waarneming, een muzische, een wiskundige, een knutselactiviteit of taalactiviteit. Nadien komen er andere kls. aan bod. Iedereen doet om de beurt mee met de juf.
Volgende ontwikkelingsdoelen komen hierbij aan bod : positieve ingesteldheid, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, morele ontwikkeling, godsdienstige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, motorische ontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling, denkontwikkeling, taalontwikkeling en ontwikkeling van de zelfsturing.
·         Klassikale activiteiten : toiletmoment, eetmoment, jassen aandoen, opruimen, … Hier probeer ik de zelfredzaamheid van de kleuters te stimuleren en te verhogen.  
De kinderen hebben elke voormiddag en elke namiddag een kwartiertje speeltijd.
·         Dagafsluiting :  verhaal, kringspel, muzikale activiteit, dieren voeren (op donderdag), video (op vrijdag), poppenkast, verteltafel, dramatiseren, liedje, versje, taalspelletje, …
We blikken ook terug op de dag en staan even stil bij de dag die voorbij is. De kleuters verwoorden hierbij wat ze hebben gedaan.
·         Bewegingsopvoeding : elke klas heeft 2 lesuren turnen per week. Juf Sandra turnt met onze kleuters op dinsdagmiddag van 14.20u. tot 15.10u. en op donderdagochtend is juf Annita onze turnjuf van 09.20u. – 10.10u.  De kinderen hoeven hiervoor geen speciale turnschoenen maar voorzie uw kind wel van gemakkelijke kledij op deze dagen.

 

 

Mijn werking, mijn visie
Begrijpen komt van grijpen. Wie de wereld wil verstaan, moet haar dus niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart en de handen ervaren. Want leren is ervaring. Uw kind ontwikkelt dus niet enkel op papier. Ook door te spelen in de hoeken ontwikkelt uw kind volop. Daar bieden we materiaal aan waardoor de kleuters kunnen ontwikkelen. Kinderen spelen immers niet om te leren, maar ze leren bij het spelen. 
·         Wie speelt, is niet alleen : samen spelen met andere kinderen of met de juf draagt bij tot de sociale ontwikkeling.
·         Wie speelt, heeft moed : kinderen weten niet op voorhand hoe het spel zal eindigen.
·         Wie speelt, praat : tijdens het spel worden ervaringen verwoord, geeft de juf opdrachtjes, praten de kleuters onderlig met elkaar en dit draagt bij tot de taalontwikkeling.
·         Wie speelt, luistert : ieder spel heeft regels, die begrepen, onthouden en gevolgd moeten worden. Dit draagt bij tot de morele ontwikkeling.
·         Wie speelt, voelt : wie wint is trots als een pauw. Wie verliest is verdrietig, ontgoocheld en soms zelfs boos. Maar elk kind leert: bij het volgende spel is er een nieuwe kans.
·         Wie speelt, duikt onder : zich inleven in een rol van het spel.
·         Wie speelt, oefent geduld: opdat de speelvreugde voor iedereen even groot zou zijn, is geduld en concentratie van alle medespelers in dezelfde mate gevraagd.
 
Wat betekent het begrip KLEUTER voor mij en hoe ga ik hiermee om in de klas?
Kindgericht
Ik richt mij naar het kind in zijn totaliteit : een individu met een eigen karakter en persoonlijkheid en eigen vaardigheden.                      
Ik hou hier graag rekening mee en heb respect voor elk kind.                 
Leerrijk
Door het bieden van een rijke omgeving, het scheppen van mogelijkheden (dus ervaringen opdoen) en door in interactie te gaan, staan de kleuters geregeld stil bij dingen die zij ervaren of bij nieuwe dingen waar ze zelf nog niet aan hebben gedacht. Daarom staat meespelen met de kleuters regelmatig in mijn agenda!
Ervaringsgericht
Het inspelen op het denken van kleuters, het verruimen van hun blik, brengt ons keer op keer tot nieuwe thema ’s en projecten.  Daardoor komt het ook dat ik niet altijd een volledig ingevulde planning door kunnen geven, want als ik dat doe is er geen ruimte meer voor inbreng van de kleuters. En ik houd graag rekening met de inbreng van uw kind. Uw kind krijgt het gevoel dat hij of zij inspraak heeft; we plannen samen! De duur van een thema kan ook variëren. We blijven bij hetzelfde thema zolang de kleuters er interesse in hebben.
Uitdagend
Ik probeer de kleuters aan te leren om zelf oplossingen te bedenken, iets nauwkeurig te analyseren, dingen uit te proberen en niet alles voor waar aan te nemen. Ik stel hun een uitdaging voor waarmee ze aan de slag kunnen gaan.
Talentgericht
Kinderen meenemen in hun sterktes is hier de boodschap. Al gauw vervallen we in de gewoonte kinderen te remediëren op hun zwakste punten. Door ervaring heb ik geleerd te starten vanuit de talenten van de kinderen.
Experimenteren
Ik laat onze kinderen experimenteren in de zuivere zin van het woord : ontdekken waarvoor iets dient, hoe het gemaakt wordt, wat je ermee kunt doen. Voorbeelden : techniek in de kleuterklas, ontdekhoek, ontdekdozen, ontdektafel, veel bezig zijn rond natuur, …
Resultaat
We werken in de klas niet prestatiegericht of productgericht, maar liever procesgericht. Dat wil zeggen : de weg die het kind aflegt om iets te creëren (plezier, inspanning, tegenslag, …) is belangrijker dan het resultaat.

 

 

Graadsklas
In deze klas zitten zowel 3- als 4-jarige kleuters. Er wordt voor beide leeftijden apart een aanbod gedaan zodat iedereen op zijn eigen niveau verder kan ontwikkelen. Dit kan vaak individueel zijn. Ik overleg met juf Carla voor de 3-jarigen en met juf Heidi voor de 4-jarigen zodat deze kleuters toch (ongeveer) dezelfde “leerstof” krijgen, maar dit kan natuurlijk in een ander aanbod zijn.
Een 3-jarige krijgt hulp van een 4-jarige. Deze hulp bieden en deze hulp aanvaarden is al heel wat voor een kind. Het kan ook zijn dat een 3-jarige meedoet met een activiteit van de 4-jarigen, omdat hij of zij dit al aankan. Het kan andersom ook zijn dat een 4-jarige meedoet met een activiteit van de 3-jarigen als hij op dat vlak nog niet zover staat. Dit mag ook en is helemaal geen probleem. Natuurlijk zijn er wel activiteiten die enkel voor de 4-jarigen of enkel voor de 3-jarigen zijn.
We volgen de kinderen heel nauwgezet op in ons kindvolgsysteem waarbij de de kinderen screenen op 3 vlakken :
·         Welbevinden : hoe voelt het kind zich en staat het kind open om te ontwikkelen?
·         Betrokkenheid : kan het kind zich concentreren en kan het betrokken bezig zijn?
·         Competenties : is het kind in ontwikkeling op verschillende vlakken?
Dit wordt ook opgevolgd door ons zorgteam : meester Miech en juf Sanne zijn er zowel voor de juf als voor de kleuters.                                                                                                                                                                                                              
 
 
Indien er iets is, aarzel dan niet om met mij contact op te nemen. Dit kan persoonlijk voor of na school of u kan mij ook steeds telefonisch bereiken. Voor dringende zaken kan u me ook steeds mailen op dit adres :  jeanneschrijvers@scarlet.be             
Gelieve er wel rekening mee te houden dat ik mijn e-mail dagelijks 1 keer nakijk en indien u nog laat een mailtje doorstuurt, ik dit niet altijd gelezen kan hebben op diezelfde avond.
Met vriendelijke groeten, juf Jeanne