4 KE

4 KE - Juf Katrien

 

 

                                  Welkom in de 2de kleuterklas bij juf Katrien

 

                                               Welkom kleuters, goeiedag.

                                               Welkom met je lieve lach...

                                               Samen spelen is zo fijn.

                                               Als we in ons klasje zijn!

 


Hoe brengen de kleuters hun dag door in de klas?

 

* Klassikaal onthaal

Wanneer we 's morgens onze jas en onze boekentas bij ons kenteken in de gang hebben gehangen wensen we elkaar goeiemorgen in de kring. We zingen liedjes en de juf schrijft op wie er allemaal in het klasje is vandaag.

Iedere dag hebben we een 'kleuter van de dag'. De wasknijper wijst aan wie er vandaag aan de beurt is. De kleuter van de dag mag naast de juf op de 'kikkerstoel' zitten tijdens het onthaal, hij mag de kalenders aanvullen, het eerste in de rij of de juf helpen wanneer dit nodig is...

We zingen over de dagen van de week en het weer. We vervolledigen de kalenders en dan maken we het even stil voor ons godsdienstmomentje. We maken een kaarsje aan en zingen kort een liedje. Soms vertellen we iets over Jezus of over onszelf, luisteren we naar een verhaal, krijgen we de kans om te vertellen over iets waar we heel blij of verdrietig door zijn,... Dan blaast de kleuter van de dag het kaarsje uit en gaan we op de daglijn kijken wat er vandaag allemaal te beleven is in ons klasje!
De kleuter van de dag deelt onze kieskaartjes uit en we gaan over naar vrij spel in de hoekjes.
 

* Vrij spel in de hoekjes

De juf doet meestal met een klein groepje van een 4 tot  6 kleuters een geleide activiteit. Dit kan een waarneming zijn van spulletjes binnen het thema van de week, dit kan een knutselactiviteit of een taal- of wiskundige activiteit zijn. Dit kan ook met de kleuters meespelen zijn in een bepaalde hoek om hun spelideeën uit te breiden. 
 
De andere kleuters spelen vrij aan de hand van afspraken in een hoekje dat ze zelf mogen kiezen. Het aanbod in deze hoekjes is steeds wissselend, afhankelijk van een thema of een doel dat ik als juf wil bereiken.

 

* Toilet- en eetmoment

Van dat steeds bezig zijn krijgen we honger... We laten alles even liggen in de hoekjes, we laten onze kieskaartjes hangen en gaan in een trein aan de deur staan. We houden een gezamelijk toiletmoment waar ik de zelfredzaamheid van de kleuters zo veel mogelijk stimuleer!

We eten in de gang op het bankje bij onze kapstok. Kleuters die in de eetzaal blijven of al een tussendoortje voor de namiddag bij hebben mogen dit in de kom leggen. Dit is om te voorkomen dat kleuters in de eetzaal alles opeten (of enkel koekjes eten en geen boterhammen) en dan in de namiddag geen tussendoortje meer over hebben.

Na het eetmoment ruimen we onze boekentassen op, doen we de jassen aan (waarbij ik opnieuw zelfstandigheid stimuleer) en gaan we een kwartiertje op de speelplaats spelen.

 

* Vrij spel in de hoekjes

Wanneer we terug in de klas zijn gaan we verder spelen in de hoek waar ons kaartje hangt of kiezen we voor een andere hoek. In onze klas is er een zandbak, een knutselhoek, een poppenhoek, een blokken- en automat, een bewegingshoek, een boekenhoek, een puzzel- of spelletjeshoek, een computerhoek en verschillende tafels waar er constructiematerialen of materialen om de motoriek te stimuleren worden aangeboden. 
De kleuters krijgen in deze hoeken alle mogelijkheden om spelend te ontdekken.
Dit is leuk en hier leer je het meeste van!

Opruimen, opruimen, ik hou er echt niet van! Opruimen, opruimen, het moet zo nu en dan...
Wanneer de kleuters dit liedje horen is het tijd om op te ruimen! Dit is een activiteit op zich wat we samen doen. Iedereen draagt zijn steentje bij om de klas weer op orde te krijgen zodat we straks met een nieuw spel kunnen starten... Ook de kieskaartjes worden opgehaald. 's Middags kiezen we opnieuw zodat iedereen de kans heeft om steeds een andere hoek te ontdekken.

We sluiten de voormiddag af met een kort kringmoment. Kleuters die in de eetzaal een flesje drinken krijgen een ketting. Daarna gaan we nog vlug naar het toilet en doen we onze jasjes aan.

 

* Middagpauze

Kleuters die thuis gaan eten worden op de speelplaats of in de inkomhal afgehaald. De kindjes die in de eetzaal blijven gaan eerst een kwartiertje buiten spelen (zodat de jongste kleuters kunnen eten) en gaan na een belsignaal naar binnen. Ze wassen de handen, hangen hun jas aan de kapstok, nemen hun boekentas en gaan aan tafel zitten. 

 

* Namiddag

We beginnen onze namiddag altijd met een kort kringmoment waarin we aanwezigheden noteren.
Hierna maken we even tijd voor een muzikaal moment. We leren een versje of liedje, we spelen met muziekinstrumenten of doen een taalspelletje. 
Vervolgens deelt de kleuter van de dag de kieskaartjes uit en kunnen de kleuters weer kiezen uit een geleide activiteit of vrij spel in een hoekje. In de namiddag begeleid ik vaak een gezelschapsspel of werk ik knutselwerkjes van de voormidddag af met de kleuters. Ik speel mee aan de tafel met constructiemateriaal of ik observeer wat de kleuters doen en waar ze nog behoefte aan hebben.
Zo probeer ik te ontdekken wat er leeft bij de kleuters.

Dan is het weer tijd om op te ruimen. Iedereen helpt want iedereen heeft gespeeld!

We maken tijd voor een klassikaal toilet- en eetmoment. We eten een tussendoortje.
Hierna doen we de jas aan en spelen we weer een kwartiertje buiten.

 

* Afsluiting van de dag

Voor het tijd is om naar huis te gaan sluiten we onze dag af met een rustig kringmoment. Dit kan een verhaaltje zijn over het thema, maar dit kan ook een kringspelletje of een terugblikgesprekje zijn.
We maken hier een gezellig moment van en worden dan ook niet graag gestoord door ongeduldige ouders...
Geef uw kindje de kans om rustig de dag af te sluiten en samen met de groep naar de speelplaats te komen.

 

                                            Vlug mijn jas, mijn boekentas.

                                                       Even zwaaien, nog een keer...

                                                       Dag vriendjes, dag juf.

                                                       Morgen kom ik terug!

 

 

Enkele praktische afspraken voor een vlot klasverloop:

 

* De school begint om 8u30

Er is opvang op de speelplaats voorzien vanaf 8u10. Het is een must om uw kindje op tijd te brengen. Zo kan het nog even spelen op de speelplaats met zijn vriendjes en gaan we samen naar de klas. Het onthaal begint aan de schoolpoort... Kindjes die te laat komen verstoren ons rustige kringmoment in de klas.

De kleuters van onze klas worden afgezet aan de poort. Voor de veiligheid van de kleuters en om overzicht te houden op de speelplaats mogen enkel de ouders van juf Ine hun kindje tot aan de klasdeur brengen. 

 

* Geen speelgoed meebrengen naar de klas

In de klas is er voldoende speelgoed. Enkel met sinterklaas, een verjaardag of andere speciale gelegenheid mogen er spulletjes mee naar de klas gebracht worden. Speelgoed kan stuk gaan of kleuters kunnen het kwijt geraken met dikke tranen als gevolg... Dus beter voorkomen dan genezen!

 

* Voorzie boterhamdozen, drinkbekers, mutsen, sjaals,... van een naam

Kleuters weten soms zelf niet zo goed wat van hun is. Soms zijn er verschillende kleuters die dezelfde spulletjes hebben. Wanneer er een naam op staat is het heel gemakkelijk om dingen aan het juiste kind te geven of om verloren spulletjes terug te bezorgen.

 

* Iedere voormiddag eten wij fruit of groenten

Tijdens het eetmoment in de voormiddag eten we steeds fruit of groenten. Koekjes blijven in de boekentas! Op deze manier leren we onze kleuters dat een stukje fruit of groente ook een lekker tussendoortje kan zijn! We drinken hierbij water. Dit doen we ook tijdens ons eetmoment in de namiddag. Chocomelk, appelsap,... kan in een aparte drinkbeker meegegeven worden voor in de eetzaal.

 

* De boekentas

Het is heel erg handig om bij de aankoop van een nieuwe boekentas er rekening mee te houden dat uw kleuter deze zelf open en dicht kan. Dit bevordert enorm de zelfredzaamheid en uw kind is op deze manier niet afhankelijk van de juf of een kindje dat helpt. 

In de boekentas zit er een boterhamdoos, een drinkbeker en 1 of eventueel 2 tussendoortjes. Indien nodig kan er ook reservekledij in de boekentas. (Deze mag ook in een zak aan de kapstok om heen en weer slepen te vermijden.) Steek echter niet te veel in de boekentas want zo verliezen kleuters het overzicht en geraken er dingen kwijt.

 

* Turnen

De kleuters gaan 2 keer per week turnen. Bij mooi weer turnen we buiten. De kleuters hoeven geen speciale pantoffels hiervoor, maar het is wel fijn wanneer uw kleuter gemakkelijke kledij aan heeft. 

 

* Ik ben jarig!

Dit is voor de kleuters een enorm belangrijke dag! We proberen er dan ook een groot feest van te maken met een kroon, verjaardagsliedjes, vuurwerk... De jarige staat de hele dag in de belangstelling en is de kleuter van de dag. Lowie mag een nachtje komen logeren!

Uw kindje krijgt enkele dagen op voorhand een verjaardagskoffer mee met de nodige uitleg. In dat koffer mag er dan speelgoed en een kleine traktatie (wafeltjes, cake, fruitprikkers, ijsjes,... eventueel een drankje) voor de medekleuters gestoken worden. GEEN snoepgoed en GEEN cadeautjes! 

 

* Dokadi

Sinds dit schooljaar is Dokadi niet meer te bestellen via de school. U kan dit tijdschrift wel steeds zelf rechtstreeks bestellen bij Averbode.

 

* Drinken op school

Uw kindje heeft de mogelijkheid om op school (in de eetzaal) een flesje te drinken. We bieden appelsap, fruitsap, chocomelk en fristi aan. Een drankje kost € 0,50. Gelieve op voorhand geld in een gesloten enveloppe (met naam en doel van het geld) mee te geven. Wanneer het geld op is krijgt uw kleuter een briefje mee.

 

* De juf aanspreken

Wanneer u als ouder met een vraag, een probleem of een bezorgdheid zit aarzel dan niet om de juf aan te spreken. Samen proberen we een oplossing te vinden! De juffen zijn steeds een kwartier voor de school begint of een kwartier na de school aanwezig in de klas.  

 

* MOS op school

Onze school is een MOS school. Dit wil zeggen Milieuzorg Op School. We behaalden de afgelopen jaren 3 MOS logo's waar we fier op zijn! We willen bewust omgaan met het milieu en daarom blijven volgende afspraken geldig:

   - geen aluminiumfolie in de boekentas, wel een doosje waar een wafel of een koekje in zit

   - geen tetra-brikjes of blikjes in de boekentas, wel een herbruikbare drinkbeker

   - zo weinig mogelijk afval produceren en sorteren. We hebben 4 vuilbakken: de groene, de blauwe,                       

          papier en restafval 

   - ze weinig mogelijk water verspillen, we wassen onze handen in een kom met water die regelmatig ververst

          wordt. Zo blijft de kraan niet lopen! 

   - om de natuur een beetje dichter bij te brengen midden in de stad hebben we een konijntje en 2 kippen op

          school. We hebben een deel van ons speelgras omgetoverd tot een gezellig plekje waar de kleuters de

          dieren iedere dag kunnen zien, voederen en verzorgen samen met een juf.

 

         

                                          Bedankt voor je bezoekje en tot de volgende keer!