4 KW

 4 KW - Juf Evelien

 

Welkom in de tweede kleuterklas van juf Evelien

Ik kan bouwen, ik kan sjouwen
en kunstjes doen op slappe touwen.
Ik kan tekenen, ik kan plakken
en balanceren op hoge hakken.
Ik kan dansen, ik kan zingen
en van een hoge tafel springen.
Ik kan tellen, ik ken de kleuren
en kan zo heerlijk om iets lekkers zeuren.
Ik kan al echte letters schrijven
maar wil zo graag nog kleuter blijven.
Ik wil proeven ... ruiken ... en voelen.
Ik wil groeien in MIJN EIGEN doelen.
Met mijn handen
en mijn voeten.
Heerlijk in de wereld wroeten.
Ik ben ik, ik ben uniek,
en ik ben NIET van elastiek.
Je kunt me niet maken tot iets wat ik niet ben
maar wel helpen zodat ik mezelf nog beter ken
want zelfs als ik mijn knie bezeer,
weet dan dat ik ALTIJD leer!

 

Martin Rijntjes

 

In mijn klasje…

… staat ‘zich goed voelen’ voorop! Een kleuter met een goed welbevinden zal veel beter leren en ontwikkelen.

… mogen alle kleuters zichzelf zijn. Iedere kleuter is uniek en ontwikkelt op zijn eigen tempo. Hun eigenheid en hun tempo wordt gerespecteerd.

leren de kleuters spelenderwijs. We ontdekken, experimenteren en exploreren. We brengen de wereld in de klas!

… probeer ik zoveel mogelijk procesgericht te werken. Omdat iedere kleuter zo verschillend is, kijk ik vooral naar hun ontwikkeling en niet enkel naar het einddoel.

… wordt gewerkt aan de totaalontwikkeling van de kleuters waarbij we dus inzetten op alle leergebieden, zoals wiskunde, taalontwikkeling, wereldoriëntatie, Godsdienst, muzische vorming en bewegingsopvoeding.

… probeer ik de kleuters te motiveren en uit te dagen door een gepast aanbod in de verschillende hoeken, maar ook door uitdagende activiteiten en probleemstellingen. Het aanbod wordt afgestemd op de noden van de kleuters.

… wordt er zowel thematisch als ervaringsgericht gewerkt. Soms werken we vanuit een thema en soms gaan we zonder thema aan de slag. Steeds wordt er in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de interesses van de kleuters.

… hoop ik dat iedereen zich thuis voelt J !