5 KE

5 KE - Juf Elke en juf Evi

Welkom in de tweede kleuterklas bij juf Elke en juf Evi!

Wie we ook zeker niet mogen vergeten is onze klaspop Kas. Hij is onze dikke vriend doorheen het schooljaar en gaat bij iedere kleuter logeren als hij/zij jarig is. Even een beknopte wandeling doorheen onze klasdag:

 

Onze dag begint altijd in de kring, waar we honderuit vertellen en de zieke, afwezige kleuters 'in de watten' leggen. Ook de kalenders komen aan bod en de juf legt de nieuwigheden van de dag uit.
Via een keuzesysteem gaan we dan spelen/ werken en maken heuse kunstwerken of ontdekken we opvoedende spelen.

Er is ook altijd een geleide activiteit door de juf. Dit kan vanalles zijn: een waarneming, een huishoudelijke, een muzische, taal- of wiskundige activiteit, een techniek aanleren of de kleuters begeleiden bij hun spel in de hoeken. 
Het aanbod en de inrichting van de verschillende hoeken/ kasten wordt voortdurend bekeken, geëvalueerd en aangepast aan de noden/ thema/ behoefte/ interesse,..
Voor de middag wordt er opgeruimd en in de namiddag wordt er opnieuw gekozen. Ook hier wordt er een tafel/hoek/enkele kleuters begeleid.
Op het einde van de dag zitten we gezellig met z'n allen in de kring. We komen tot rust met een verhaal of kringspel.
De kleuters gaan ook iedere week tweemaal turnen. Op maandagvoormiddag met juf Sandra en op vrijdagvoormiddag met juf Annita.

 

Op onze school werken we rond de volgende doelen en ontwikkelingsaspecten:

Deze zijn nauw verweven in onze klaswerking en observaties.

*Positieve ontwikkeling: zich goed voelen, interesse hebben voor anderen,...
*Emotionele ontwikkeling: gevoelens bij zichzelf en bij anderen herkennen en deze kunnen uitdrukken,....
*Sociale ontwikkeling: samenwerken/ samenspelen, tot interactie komen,...

*Morele ontwikkeling: regels en afspraken waarderen,...
*Godsdienstige ontwikkeling: vertrouwd worden met Christelijke gebruiken, feesten,rituelen en gebruiken...

*Muzische ontwikkeling: creatief uitdrukken in taal, beelden, bewegingen en hier ook van kunnen genieten,....
*Motorische ontwikkeling: grote en kleine motoriek, evenwicht bewaren,....
*Zintuigelijke ontwikkeling: intens leren kijken, horen, voelen, kleine verschillen waarnemen,...
*Denkontwikkeling: inzichten verwerven over kleuren, begrippen ,aantallen,...
*Taalontwikkeling:
luisteren en spreken verfijnen, ervaringen verwoorden/ uitwisselen,...
*Ontwikkeling van de zelfsturing: zichzelf behelpen, kunnen kiezen, geconcentreerd bezig zijn,....

 

 Eventjes iets over onze klaswerking:

 Ieder weekeinde mailen we een klasbriefje door. Hierop staat waarrond we gaan werken en een beschrijving van wat we allemaal kunnen     
 doen. Het is dus geen volledig ingevulde planning. Omdat we graag ervaringsgericht werken en dus vertrekken vanuit de noden/interesses/
 belevingswereld van de kleuters en graag op hun denken/ handelen verder gaan, komen we telkens op nieuwe, andere thema's, sporen,  
 activiteiten...

 

   

Wolken van licht

Ze lijken zo klein en fragiel
maar ze zijn groot en geweldig! 
Als je hun ware gedaante zou kunnen zien,
zou je verbaasd zijn.
Je zou geen kleine kinderen zien,
maar dansende wolken van licht, energie en beweging.
Ondergedompeld in een oceaan van liefde.
Ze zijn zoveel meer dan je ziet...

 

Bedankt voor jullie bezoekje .


 Groetjes
juf Elke en juf Evi