6 KE

6 KE - Juf Liesbeth

 

  

Welkom in de derde kleuterklas bij juf Liesbeth!

Jij en ik en ik en jij

allemaal samen,

dat zijn wij!

'k Voel me lekker in mijn sas

in die megatoffe klas.

Vrienden samen

een heleboel

formidabel supercool!!!

 

 
                                                                       

 

 Wat worden onze kleuters al groot... de 3de kleuterklas is realtiteit!

Op dezelfde plezante en gemoedelijke wijze als voorheen, fladderen ze door hun laatste kleuterklasjaar.
Alle vaardigheden die ze voorheen leerden, gaan ze verder gebruiken - inoefenen - verfijnen. Het tempo wordt verhoogd en we begeleiden de kleuters op hun weg naar méér zelfstandigheid, in alles wat ze ondernemen.
In iedere speelhoek worden situaties gecreëerd waarin ze ervaringen kunnen opdoen. Deze situaties zitten vol met leerrijke dingen. Kleuters worden er uitgedaagd om op ontdekking te gaan. Tijdens het spel wordt er oa gewerkt aan de sociale vaardigheden, taalvaardigheden, wiskundige vaardigheden en wereldoriëntatie.
HET SPELEN IS LEREN EN HET LEREN IS SPELEN.
Toch streven we in de laatste kleuterklas doelgericht naar die vaardigheden die nodig zijn om naar de "grote school" te kunnen gaan. Schoolrijp worden is een feit!
Kortom kinderen leren zonder het zelf te weten, ze leren op een aangenamen manier en wat ze zelf ontdekken onthouden ze beter.
Natuurlijk is er nog ruimte om te knutselen, zich te verkleden, te bouwen, te zingen, te spelen...al de fijne dingen die hun tijd in de laatste kleuterklas plezant maken!
 

 

Daarom mogen in mijn klasje op afgesproken momenten ook ouders komen meespelen.
Ook mail ik de weekinfo voor de ouders door zodat ze goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in de klas van hun kleuter.

Wil je graag meer weten over onze klas? Wil je komen meespelen? Of wil je gewoon een kleine info over onze megatoffe klas? Je mag me altijd een seintje geven. (jufliesbetha.beverburcht@hotmail.com)

 

Dank je wel voor je interesse        juf Liesbeth