kleuters inschrijven

Inschrijving nieuwe kleuters:

Vanaf 1 maart 2019 start de vrije inschrijvingsperiode voor:

 • kleuters van het geboortejaar 2017;
 • kleuters voor het volgende schooljaar
 • kleuters van het geboortejaar 2018 (of jonger) kunnen pas ingeschreven worden vanaf maart 2020

Vanaf 18 februari 2019 start de voorrangsperiode voor dezelfde kleuters (geboortejaar 2017 / starten in het volgende schooljaar) die

 • reeds een broertje of zusje op onze school hebben;
 • kind zijn van personeel van 'de beverburcht' of 'de boomgaard'

Is mijn kleuter klaar voor de kleuterschool??  Klik hier voor 'Startertips voor de ouders'

Kijkdagen:

Wilt u eens samen met uw kleuter komen kijken naar het klasje van de 2.5-jarigen? Dan vindt u hieronder de data voor deze kijk-momenten:

 • donderdag 29 augustus 2019 van 16 tot 18 uur
 • donderdag 17 oktober 2019 van 10.45 tot 11.45 uur 
 • donderdag 12 december 2019 van 10.45 tot 11.45 uur
 • donderdag 13 februari 2020 van 10.45 tot 11.45 uur
 • donderdag 26 maart 2020 van 10.45 tot 11.45 uur
 • donderdag 14 mei 2020 van 10.45 tot 11.45 uur
 • donderdag 27 augustus 2020 van 10.45 tot 11.45 uur

U hoeft hiervoor niet in te schrijven, er is vrije toegang!

 

Instapvoorwaarden:

 • De leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben op 7 instapdata:
  • 1 september
  • de eerste dag na de herfstvakantie
  • de eerste dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste dag na de krokusvakantie
  • de eerste dag na de paasvakantie
  • de eerste dag na Hemelvaartdag
 • Tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren kunnen zich inschrijven op hetzelfde moment als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in. Concreet betekent dit dat vanaf 1 maart 2019 alle kleuters geboren in het jaar 2017 zich mogen inschrijven zolang de maximumcapaciteit niet bereikt werd.

 

Inschrijven:

 • Voor een inschrijving maakt u een afspraak met het secretariaat op het nummer 089 56 71 66
 • Bij het inschrijven dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.