schoolbestuur

Voorzitter De Heer Franky Hungenaert  
  De Heer André Opsteyn  
  De Heer Jos Goyens  
  Mevrouw Sophie Beerts  
  De Heer Guy Bodeux  
  De Heer Peter de la Haye  
  De Heer Albert Paumen  
  De Heer Michiel Doumen  
     
     
     

  

Onze school behoort tot het net "gesubsidieerde vrije scholen".

Onze inrichtende macht of schoolbestuur is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk, en is actief onder de naam vzw Katholiek Basisonderwijs Kruisheren-Ursulinen Maaseik.

Het officiële adres van het schoolbestuur is Pelserstraat 33 te 3680 Maaseik. Het schoolbestuur is te bereiken op vzw.kbkum@gmail.com