schoolraad

In de schoolraad krijgen ouders, personeel en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie en werking van de school waarover het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De schoolraad is geen vergadering waar iedereen opkomt voor eigen belangen, maar een ontmoeting waar men samen, elk met een eigen inbreng, opkomt voor de christelijke opvoeding en het onderwijs aan de leerlingen.

De leden zijn gemandateerd, d.w.z. via een verkiezingsprocedure verkozen. Verkiezingen voor de schoolraad gebeuren om de vier jaar.

Sinds september 2017 hebben de kleuterschool en lagere school van vzw KBKUM een overkoepelende schoolraad. 

 

Geleding van de ouders: Mevrouw Petra Habets
  Mevrouw Petronella Zelissen (tevens voorzitter)
   
Geleding van de leerkrachten voor de kleuterschool Mevrouw Carla Leurs 
  Mevrouw Katrien Peurteners
   
 Geleding van de lokale gemeenschap Mevrouw Lieve Clijsters
  Mevrouw Celine Muermans
  Mevrouw Mia van Esser
  De heer Jan Dewit

Adviserende stem: Carine Welters (directeur)

Contact: petronella1977@hotmail.com