schoolraad

In de schoolraad krijgen ouders, personeel en de lokale gemeenschap inspraak in de organisatie en werking van de school waarover het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De schoolraad is geen vergadering waar iedereen opkomt voor eigen belangen, maar een ontmoeting waar men samen, elk met een eigen inbreng, opkomt voor de christelijke opvoeding en het onderwijs aan de leerlingen.

De leden zijn gemandateerd, d.w.z. via een verkiezingsprocedure verkozen. Verkiezingen voor de schoolraad gebeuren om de vier jaar. Huidige samenstelling dd oktober 2013

 

Geleding van de ouders: Mevrouw An Tiesters (tevens secretaris)
  Mevrouw Petra Habets
  Mevrouw Petronella Zelissen (tevens voorzitter)
   
Geleding van de leerkrachten: Mevrouw Carla Leurs
  Mevrouw Liesbeth Aerts 
  Mevrouw Sara Corstjens
   
Geleding van de lokale gemeenschap:  Mevrouw Lieve Clijsters
  Mevrouw Celine Muermans
  Mevrouw Rita Brouns

 Adviserende stem: Carine Welters (directeur)