wie is wie

 

Teamleden

 Functie


Naam


Emailadres


Pedagogisch directeur


Carine Welters


dircarinew.beverburcht@hotmail.com


 

   

 


 


 


Zorgcoördinator


Miech Donders


mrmiechd.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


Zorgleerkracht


An Fincken


jufanf.beverburcht@hotmail.com

     
Zorgleerkracht

Kim Cremers


jufkimc.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


ICT-coördinator

Kim Cremers

jufkimc.beverburcht@hotmail.com

ICT-coördinator


Tina Hoetmer


info@debeverburcht.be


 


 


 


Bewegingsopvoeding

Debby Thomassen


jufdebbyt.beverburcht@hotmail.com


 

   

 


 


 


Kinderverzorgster


Peggy Vergucht


jufpeggyv.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING MAASEIK


 


 


1 KE – 2,5-3 jarigen


Ine Gutschoven


jufineg.beverburcht@hotmail.com


2 KE – 2,5-3 jarigen


Angela Gijsen

jufangelag.beverburcht@hotmail.com


3 KE – 3 jarigen


Carine Sipers


jufcarines.beverburcht@hotmail.com


4 KE – 4 jarigen


Lieve Hoogsteyns 

Ilse Schouteden

Kim Cremers


juflieveh.beverburcht@hotmail.com

jufilses.beverburcht@hotmail.com

jufkimc.beverburcht@hotmail.com


5 KE – 4-5 jarigen


Elke Caubergs

Evi Dubois


jufelkec.beverburcht@hotmail.com

jufevid.beverburcht@hotmail.com


7 KE – 5 jarigen


Liesbeth Aerts


jufliesbetha.beverburcht@hotmail.com

6 KE - 4-5 jarigen Sara Corstjens

jufsaraco.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING WURFELD


 


 


1 KW – 2,5-3 jarigen


Veerle Lamberigts

Carla Leurs

An Fincken


jufveerlel.beverburcht@hotmail.com

jufcarlal.beverburcht@hotmail.com

jufanf.beverburcht@hotmail.com


3 KW – 3 jarigen


Jeanne Schrijvers


jufjeannes.beverburcht@hotmail.com


4 KW -  4 jarigen

Nathalie Dirx

jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


5 KW – 4-5 jarigen


Sanne Housen


jufsanneh.beverburcht@hotmail.com


6 KW – 4-5 jarigen


Gertie Bergmans

Katrien Peurteners


jufgertieb.beverburcht@hotmail.com

jufkatrienp.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


 

   

SECRETARIAAT


 


 


Administratie


Tina Hoetmer

Sabine Dreezen

Gert de Neve


info@debeverburcht.be


Boekhouding


Gisy Hoogmartens


 


 


 


 


SCHOLENGEMEENSCHAP


 


 


Veiligheidscoördinator


Jos Vrinssen


 


ICT-coördinator


Bart Merken