wie is wie

 

Teamleden

 Functie


Naam


Emailadres


Pedagogisch directeur


Carine Welters


dircarinew.beverburcht@hotmail.com


Infrastructuur directeur


Gunther Haeldermans


gunther.haeldermans@deboomgaard.org


 


 


 


Zorgcoördinator


Miech Donders


mrmiechd.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


Zorgleerkracht


An Fincken


jufanf.beverburcht@hotmail.com


Zorgleerkracht


Nathalie Dirx


jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


Zorgleerkracht

Annita Vollebregt


jufdebbyt.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


ICT-coördinator


Annita Vollebregt


jufannitav.beverburcht@hotmail.com


ICT-coördinator


Tina Hoetmer


info@debeverburcht.be


 


 


 


Bewegingsopvoeding

Annita Vollebregt


jufannitav.beverburcht@hotmail.com


Bewegingsopvoeding


Ilse Schouteden

jufilses.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


Kinderverzorgster


Peggy Vergucht


jufpeggyv.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING MAASEIK


 


 


1 KE – 2,5 jarigen


Ine Gutschoven


jufineg.beverburcht@hotmail.com


2 KE – 2,5/3 jarigen


Debby Thomassen


jufdebbyt.beverburcht@hotmail.com


3 KE – 3 jarigen


Carine Sipers


jufcarines.beverburcht@hotmail.com


4 KE – 3/4 jarigen


Katrien Peurteners

Lieve Hoogsteyns


jufkatrienp.beverburcht@hotmail.com

juflieveh.beverburcht@hotmail.com


5 KE – 4 jarigen


Elke Caubergs

Evi Du Bois


jufelkec.beverburcht@hotmail.com

jufevid.beverburcht@hotmail.com


6 KE – 5 jarigen


Liesbeth Aerts


jufliesbetha.beverburcht@hotmail.com


7 KE – 5 jarigen


Kim Cremers


jufkimc.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING WURFELD


 


 


1 KW – 2,5 jarigen


Veerle Lamberigts

Carla Leurs

An Fincken


jufveerlel.beverburcht@hotmail.com

jufcarlal.beverburcht@hotmail.com

jufanf.beverburcht@hotmail.com


3 KW – 3 jarigen


Jeanne Schrijvers


jufjeannes.beverburcht@hotmail.com


4 KW -  4 jarigen


Evelien Krijn


jufevelienk.beverburcht@hotmail.com


5 KW – 4/5 jarigen


Sanne Housen

Annita Vollebregt


jufsanneh.beverburcht@hotmail.com

jufannitav.beverburcht@hotmail.com


6 KW – 5 jarigen


Gertie Bergmans

Nathalie Dirx


jufgertieb.beverburcht@hotmail.com

jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING OUDE OPHOVERBAAN


 


 


1 KO – 2,5/3 jarigen


Angela Gijsen

Nathalie Dirx


jufangelag.beverburcht@hotmail.com

jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


2 KO – 4/5 jarigen


Sara Corstjens


jufsarac.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


SECRETARIAAT


 


 


Administratie


Tina Hoetmer


info@debeverburcht.be


Boekhouding


Gert de Neve

Gisy Hoogmartens


 


 


 


 


SCHOLENGEMEENSCHAP


 


 


Veiligheidscoördinator


Jos Vrinssen


 


ICT-coördinator


Bart Merken


 

 

 

 

 

Team Eerste straat

 

Team Wurfeld

 

 Team Oude Ophoverbaan

 

Zorgteam