wie is wie

 

Teamleden

 Functie


Naam


Emailadres


Pedagogisch directeur


Carine Welters


dircarinew.beverburcht@hotmail.com


 

   

 


 


 


Zorgcoördinator


Miech Donders


mrmiechd.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


Zorgleerkracht


An Fincken


jufanf.beverburcht@hotmail.com


Zorgleerkracht


Nathalie Dirx


jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


Zorgleerkracht

Kim Cremers


jufkimc.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


ICT-coördinator

Kim Cremers

jufkimc.beverburcht@hotmail.com

ICT-coördinator


Tina Hoetmer


info@debeverburcht.be


 


 


 


Bewegingsopvoeding

Debby Thomassen


jufdebbyt.beverburcht@hotmail.com


Bewegingsopvoeding


Ilse Schouteden

jufilses.beverburcht@hotmail.com

Bewegingsopvoeding

Nathalie Drix

jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


Kinderverzorgster


Peggy Vergucht


jufpeggyv.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


AFDELING MAASEIK


 


 


1 KE – 2,5 jarigen


Ine Gutschoven


jufineg.beverburcht@hotmail.com


2 KE – 2,5-3 jarigen


Katrien Peurteners

Evi Du Bois

jufkatrienp.beverburcht@hotmail.com

jufevid.beverburcht@hotmail.com


3 KE – 3-4 jarigen


Carine Sipers


jufcarines.beverburcht@hotmail.com


4 KE – 4 jarigen


Lieve Hoogsteyns


juflieveh.beverburcht@hotmail.com


5 KE – 4-5 jarigen


Elke Caubergs

Debby Thomassen


jufelkec.beverburcht@hotmail.com

jufdebbyt.beverburcht@hotmail.com


6 KE – 5 jarigen


Liesbeth Aerts


jufliesbetha.beverburcht@hotmail.com

     

 


 


 


AFDELING WURFELD


 


 


1 KW – 2,5-3 jarigen


Veerle Lamberigts

Carla Leurs

An Fincken


jufveerlel.beverburcht@hotmail.com

jufcarlal.beverburcht@hotmail.com

jufanf.beverburcht@hotmail.com


3 KW – 3 jarigen


Jeanne Schrijvers


jufjeannes.beverburcht@hotmail.com


4 KW -  4 jarigen


Evelien Krijn


jufevelienk.beverburcht@hotmail.com


5 KW – 4-5 jarigen


Sanne Housen


jufsanneh.beverburcht@hotmail.com


6 KW – 4-5 jarigen


Gertie Bergmans

Nathalie Dirx


jufgertieb.beverburcht@hotmail.com

jufnathalied.beverburcht@hotmail.com


 


 


 


 

   

SECRETARIAAT


 


 


Administratie


Tina Hoetmer

Sabine Dreezen

Gert de Neve


info@debeverburcht.be


Boekhouding


Gisy Hoogmartens


 


 


 


 


SCHOLENGEMEENSCHAP


 


 


Veiligheidscoördinator


Jos Vrinssen


 


ICT-coördinator


Bart Merken


 

 

 

 

 

Team Eerste straat

 

Team Wurfeld

  

Zorgteam