INSCHRIJVEN

Beste ouders,

Fijn dat jullie interesse hebben in onze school. Een school kiezen voor je kind doe je niet even tussendoor. Als ouder zoek je een school waar je kind zich veilig voelt en met plezier naartoe gaat.

Inschrijving nieuwe kleuters:
Het is mogelijk om digitaal of via de post de inschrijvingsdocumenten te bekomen. U belt hiervoor naar het secretariaat op het nummer 089 56 71 66 tijdens de schooluren.

Instapvoorwaarden:

De leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereikt hebben op 7 instapdata:

  • 1 september
  • de eerste dag na de herfstvakantie
  • de eerste dag na de kerstvakantie
  • 1 februari
  • de eerste dag na de krokusvakantie
  • de eerste dag na de paasvakantie
  • de eerste dag na Hemelvaartdag

Tweeënhalf-jarigen die laat in het kalenderjaar werden geboren kunnen zich inschrijven op hetzelfde moment als de eerder op het kalenderjaar geboren kleuters, ook al stappen ze pas het daaropvolgende schooljaar in. Concreet betekent dit dat vanaf 15 maart 2024 alle kleuters geboren in het jaar 2022 zich mogen inschrijven zolang de maximumcapaciteit niet bereikt werd en kleuters van het geboortejaar 2023 zich mogen inschrijven vanaf maart 2025.

Inschrijven:

Voor een inschrijving maakt u een afspraak met het secretariaat op het nummer 089 56 71 66
Bij het inschrijven dient u een officieel document voor te leggen, dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Wilt u eens een kijkje komen nemen in onze instapklas?

Komt u graag eens een kijkje nemen in de instapklas? Dat kan (weer)! Hieronder vindt u de data wanneer u vrijblijvend, zonder afspraak, de sfeer in de klas kan komen opsnuiven. Van harte welkom met uw kleutertje!!!

Geboortejaar 2023: start aanmelding inschrijvingen van 2024-2025 is vanaf 15 maart 2025

 

Close Menu