Milieuzorg Op School

Wat is MOS?

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Op onze webstek vind je heel wat info om MOS te laten groeien in jouw school. Het uitgangspunt en de doelstellingen van MOS zijn in alle onderwijsniveaus hetzelfde. De aanpak in een basisschool verschilt hier en daar met die in een secundaire school.

Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Kies één of meer thema(‘s) / aandachtsveld(en)

 • afvalpreventie
 • energie
 • natuur op school
 • mobiliteit
 • water

Het MOS-logo

MOS-scholen kunnen een logo behalen. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.

Wij hebben reeds alle drie de logo’s behaald :-)!!!

Waarom MOS?

Een school die in het MOS-project stapt:

 • maakt kinderen, jongeren en volwassenen milieubewuster
 • werkt leergebied-, vak- en klasoverschrijdend
 • biedt leerlingen en leerkrachten de kans om op een andere manier samen te werken
 • biedt educatieve acties met de klas, met de school en daarbuiten
 • zet koude kennis om in enthousiasmerende leerprojecten
 • maakt de school milieuvriendelijker
 • geeft een brede uitstralingkar

Een MOS school boekt milieuwinst

“Onze school moet milieubewuster en milieuvriendelijker worden.” Dat is de doelstelling van elke MOS-school. Jongeren en kinderen vinden dat het milieu een belangrijke prioriteit blijft om aan te werken. Alleen is niet altijd duidelijk hoe. Daarom is er MOS. Het is een educatief milieuzorgproject voor de hele school, op maat van de school. 

 

Een MOS school boekt educatieve winst

Milieuzorg Op School is niet een project dat de werk- en tijdsdruk op de school doet toenemen. Het is niet iets dat er “weer eens bovenop komt”. Integendeel, een school die in het project stapt, werkt aan vele eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar ook aan waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid, burgerzin … 

Close Menu