SCHOOLRAAD

SCHOOLRAAD

Woordje uitleg

Personeelsgeleding De Beverburcht:

 • Carla Leurs
 • Katrien Peurteners

Personeelsgeleding De Boomgaard:

 • Linde Henkens
 • Aranka Houben

Oudergeleding De Beverburcht:

 • Wendy Coox
 • Lieve Weytjens

Oudergeleding De Boomgaard:

 • Mieke Smeets
 • Petronella Zelissen (tevens voorzitter)

Lokale Gemeenschap:

 • Nicole Loor
 • John Dewit
 • Mia van Esser

Met adviserende stem:

 • Directeur De Beverburcht: Jeanne Schrijvers
 • Directeur De Boomgaard: Gunter Haeldermans
 • Namens schoolbestuur: Franky Hungenaert

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan.

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

Alle leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen de verslagen van de schoolraad opvragen bij de voorzitter.

Close Menu