SAMEN BELEVEN

Onze kijk op de ontwikkeling, opvoeding van onze kleuters. We vinden het heel belangrijk dat deze visie door iedereen van ons team doorleefd is. We werken hier samen aan, om onze eigenheid van onze school te ondervinden en uit te dragen naar ons team, ouders en kleuters

JE HEBT JE KIND NAAR ONZE BEVERBURCHT GEBRACHT.
‘VOOR IEDER KIND EEN PLEKJE’

Wat betekent dit voor jou, ALS OUDER,  voor ons ALS TEAM, voor ONZE KLEUTERS

We willen een Katholieke Dialoogschool zijn. Voor iedereen door dezelfde bril kijken.

SAMEN willen wij werken aan onze visie.

  • Mezelf zijn met mijn eigen talenten en groeikracht…

Geborgenheid en veiligheid bieden om mezelf te kunnen ontplooien
Groeien uit succeservaringen
Open staan voor de eigenheid van de ander
Kansen geven met vallen en opstaan
Niet alleen staan… als kind, als ouder en als leerkracht
De kans krijgen om te zeggen wat mij eigen maakt

  • We nemen tijd…

Tijd maken voor beleving
Durven op de rem te gaan staan
Tijd geven om op eigen tempo te ontwikkelen

Tijd maken voor elkaar

  • We gaan in dialoog…

Respect hebben voor elkaars mening en overtuiging
Mogen benoemen wat we denken en voelen
Open en eerlijk communiceren vanuit verbondenheid
Samen overleggen, elkaar ontmoeten in moeilijke omstandigheden 

  • Veerkrachtig staan…

Voldoening ervaren en vertrouwen in eigen kracht
Weer opstaan ondanks tegenslag en ontmoediging
Samen krachten bundelen
Omgaan met veranderende situaties

  • Rust en stilte

Genieten van rustmomenten en eenvoud
Durven onthaasten
Verwonderdering zien in de kleine dingen
Ruimte creëren voor ‘open’ tijd

  • Samen met ouders

Elkaars perspectief innemen
Openheid tot betrokkenheid
In geloof en in afstemming met elkaar
Naast en met elkaar voor onze kinderen

Close Menu