SCHOOLBESTUUR

SCHOOLSTRUCTUUR

KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN

Onze school behoort tot het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze organisatie behartigt de belangen van alle katholieke scholen in Vlaanderen en Brussel. Zij zijn gevestigd in de Guimardstraat 1 te Brussel.

SCHOOLBESTUUR

De ‘Katholiek Basisonderwijs Kruisheren-Ursulinen Maaseik  ‘ is de inrichter van onze school. De zetel is gevestigd in de Eerste Straat 19 te Maaseik.

Dit schoolbestuur beheert de kleuterschool en de lagere school:

SAMENSTELLING

DE VOORZITTER

Dhr. Franky Hungenaert

DE ONDERVOORZITTER

Dhr. André Opsteyn

DE SECRETARIS

Dhr. Albert Paumen

DE PENNINGMEESTER

Dhr. Jos Goyens

LEDEN

Dhr. Michiel Doumen
Dhr. Guy Bodeux
Mevr. Sophie Beerts
Dhr. Peter de la Haye

Close Menu