ZORGBELEID

Wat bepaalt ons zorgbeleid (SES)?

Het SES-beleid baseert zich op sociaal-economische status van de gezinnen van de kleuters.

Dit zorgt ervoor dat alle kleuters dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen.

Bij SES wordt gekeken naar de volgende criteria:

 • de thuistaal is niet het Nederlands
 • het opleidingsniveau van moeder
 • het verkrijgen van een schooltoelage

Met de extra lestijden SES proberen we een plan op te maken en regelmatig bij te werken. Dit noemen we ons zorgplan.

De zorgkleuters optimale ontwikkelingskansen geven is voor ons erg belangrijk. Miech Donders, Kim Cremers, Ilse Schouteden, Annita Vollebregt en Elke Bohnen vormen het zorgteam. Ze overleggen met de leidsters, werken op maat van de kleuters en werken aan een teamgerichte visie. Samen werken we acties uit om zoveel mogelijk kleuters gelijke onderwijskansen te bieden. Onze aandacht gaat voornamelijk naar het begeleiden van kleuters met leer- en ontwikkelingsproblemen. Op school wordt een kindvolgsysteem uitgewerkt. Hiermee kunnen we moeilijkheden tijdig opsporen.

De SES-acties:

 • speelouders komen meespelen in de klassen van de oudste kleuters
 • het welbevinden en de betrokkenheid van onze kleuters goed inschatten en er gericht op inspelen
 • de ontwikkeling van alle kleuters stimuleren door in te zetten op alle competenties
 • samen een schoolthema uitwerken
 • het aanbod van i-pads: kleuters leren omgaan met educatieve leerspelen
 • vertellen met een verteltheater of Kamishibai
 • verder uitbouwen van onze speel-o-theek: allerlei soorten puzzels, leerspelen, educatieve gezelschapsspelen
 • het uitwerken van experimenteertafels voor de jongste kleuters
 • leerkrachten van lagere school De Boomgaard en kleuterschool De Beverburcht werken samen activiteiten uit
 • het nieuwe leerplan ZILL (‘Zin in leren, zin in leven) leren kennen en stappen zetten om dit leerplan te gebruiken

Met het CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding) worden specifieke zorgvragen besproken.

Hanne Schreurs is onze vaste CLBmedewerker.

Kleuters met specifieke onderwijsbehoeften kunnen worden aangemeld in het ondersteuningsnetwerk.

.

VCLB Limburg

Vrije centra voor leerlingenbegleiding vzw 

VCLB Maasland Afdeling Maaseik 

Vossenbergstraat 12
3680 Maaseik
Tel.: 089/365780
Fax.: 089/365781
Email: maaseik@vclblimburg.be

De vaste medewerker van onze school is Hanne Schreurs
hanne.schreurs@vrijclblimburg.be
089 36 57 80

Close Menu